ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στα καταστήματά μας μπορεί να γίνει έλεγχος για σημεία έντονης φθοράς στο σύστημα διεύθυνσης.Η μεγαλύτερη φθορά συνήθως εντοπίζεται στους ελαστικούς συνδέσμους της ανάρτησης.
Μετά από οποιαδήποτε αντικατάσταση εξαρτήματος στο σύστημα διεύθυνσης, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ευθυγράμμιση.